Μειώστε το κόστος μετάφρασης της ιστοσελίδας σας

Το προηγούμενο άρθρο του blog μας «Μετάφραση του site σας… γιατί δεν πρέπει να την αναβάλλετε!» δημιούργησε μια σειρά από ερωτήματα, από τα οποία το πιο βασικό είχε σχέση με το κόστος της μετάφρασης. Υπάρχει πράγματι τρόπος όχι μόνο να μειωθεί το κόστος μετάφρασης μιας ιστοσελίδας αλλά να γίνει και σωστή δουλειά ώστε η επένδυση σε χρόνο και χρήμα να έχει πραγματική απόδοση.

Τα σημεία, λοιπόν, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι τα εξής:

  1. Κείμενα: είναι το βασικό σημείο στο οποίο ένα site κερδίζει τις εντυπώσεις, μην τα αφήνετε στην τύχη τους, φροντίστε τα. Αν χρειάζεται, ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία ώστε να γραφτούν σωστά. Το κείμενο θα πρέπει να έχει: α) σωστά δομημένο περιεχόμενο, β) σωστή γραμματική και σύνταξη και γ) αξιόλογες πληροφορίες. 
  2. Πρόσθετο υλικό: προμηθεύστε στο γραφείο που θα αναλάβει το έργο της μετάφρασης/προσαρμογής με υλικό που αφορά την επιχείρηση (διαφημιστικό υλικό, προηγούμενες μεταφράσεις, ορολογία και ειδικούς όρους) ώστε να δώσετε την ευκαιρία στους επαγγελματίες που θα ασχοληθούν μαζί σας να κατανοήσουν πλήρως τη φιλοσοφία της επιχείρησής.
  3. Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή: φροντίστε να παραδώσετε στο γραφείο που θα σας αναλάβει, αρχεία κειμένου σε επεξεργάσιμη μορφή (word, ttx, pdf κλπ). Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η εταιρεία που δημιούργησε την ιστοσελίδα εξάγοντάς τα κείμενα στην απαιτούμενη μορφή. Η αντιγραφή/επικόλληση των κειμένων από την ίδια την ιστοσελίδα δεν είναι καλή ιδέα γιατί μπορεί να δημιουργηθούν αρχεία δύσκολα στην επεξεργασία τους ή να χαθούν πληροφορίες.
  4. Εργαλεία μετάφρασης / μεταφραστικές μνήμες: το γραφείο που θα σε αναλάβει διαθέτει ειδικά μεταφραστικά εργαλεία όπως είναι οι μεταφραστικές μνήμες που εξασφαλίζουν συνοχή στην ορολογία και μείωση του κόστους σε μελλοντικές μεταφράσεις

Τα παραπάνω βήματα μειώνουν το κόστος και το χρόνο της μετάφρασης γιατί:

  • Μειώνουν το χρόνο κοστολόγησης της εργασίας από πλευράς του γραφείου 
  • Μειώνουν το κόστος της επιμέλειας των κειμένων
  • Μειώνουν ή σχεδόν μηδενίζουν το κόστος επόμενων ανανεώσεων ή ενημερώσεων των κειμένων σας
  • Μειώνουν το χρόνο παράδοσης της μετάφρασης

Κερδίστε τις εντυπώσεις και γίνετε αποδοτικοί, εμπιστευθείτε τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας σε έναν επαγγελματία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα στοιχεία, πληροφορίες και αξιολόγηση της ιστοσελίδας σας.


Εκτύπωση   Email