Μεταφράσεις επίσημων εγγράφων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα επίσημα έγγραφα για τα οποία συνήθως θα χρειαστείτε μετάφραση είναι:

  • Πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Βιογραφικά

Ενδεχόμενες δυσκολίες

Αυτές είναι δύο βασικές κατηγορίες επίσημων εγγράφων προς μετάφραση είτε από κάποια άλλη γλώσσα προς τα ελληνικά είτε και το αντίστροφο, δηλαδή από τα ελληνικά προς κάποια άλλη γλώσσα.

Το σίγουρο είναι ότι όποια κατεύθυνση και να χρειάζεται η μετάφραση προκύπτουν ορισμένα προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά ενδέχεται να δημιουργήσουν ταλαιπωρία στον ενδιαφερόμενο.

Ένα πρόβλημα που συχνά προκύπτει κατά τη μετάφραση και είναι κοινό για όλα τα είδη εγγράφων είναι η μεταφορά του ονόματος στη γλώσσα της μετάφρασης. Δηλαδή αν πρόκειται για αλλοδαπό, η σωστή μεταφορά του ονόματος στα ελληνικά (μετεγγραφή) ενώ αν είναι Έλληνας η σωστή μετεγγραφή του ελληνικού ονόματος σε λατινικούς χαρακτήρες.

Στις νέες ταυτότητες η μετεγγραφή του ονόματος υπάρχει ήδη επομένως, στη μετάφραση των εγγράφων η γραφή των ονομάτων θα πρέπει να ταυτίζεται με εκείνη της ταυτότητας.
Στην περίπτωση που αυτή η μετεγγραφή δεν γίνει σωστά, ενδέχεται να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην αποδοχή των εγγράφων στο εξωτερικό.

Άλλα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στα έγγραφά σας

Όσο αφορά τα πτυχία και τις αναλυτικές βαθμολογίες το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εκπαιδευτικές βαθμίδες διαφέρουν από χώρα σε χώρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ τους. Επομένως, κατά τη μετάφραση ενός πτυχίου πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να  μην «υποβιβαστεί» ή «αναβαθμιστεί» ο τίτλος με ενδεχόμενη δημιουργία σύγχυσης για το ίδρυμα-αποδέκτη. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε άλλο τίτλο σπουδών, κύκλο σεμιναρίων ή αντίστοιχο «χαρτί» που δίνει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση ή την κατάρτιση του ενδιαφερόμενου. Ισχύει επίσης, και για τις αναλυτικές βαθμολογίες, όπου η μετάφραση και η περιγραφή των μαθημάτων πρέπει να γίνει σωστά αποδίδοντας το αντικείμενο και το περιεχόμενο των σπουδών.
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας διαθέτουν την ιστοσελίδα τους και στα αγγλικά, με τον οδηγό σπουδών επίσης μεταφρασμένο. Σε αυτή την περίπτωση η ορθή πρακτική επιτάσσει τη μετάφραση που έχουν επιλέξει τα αντίστοιχα ιδρύματα.

Συνεχίζοντας με τις κατηγορίες των επισήμων εγγράφων, η μετάφραση του βιογραφικού σημειώματος είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα. Το βιογραφικό αποτελεί το «ισχυρό χαρτί» όσων αναζητούν εργασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Όση φροντίδα απαιτεί η συγγραφή του, άλλη τόση και ίσως και περισσότερη φροντίδα απαιτεί η μετάφρασή του. Πέρα, λοιπόν, από τις γενικές πληροφορίες που αναφέραμε μέχρι τώρα (προσωπικά στοιχεία, πτυχία κλπ) που θα πρέπει να αποδοθούν με προσοχή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η μετάφραση των επιτευγμάτων του ενδιαφερόμενου, η εργασιακή εμπειρία του, οι δεξιότητες του κλπ. ώστε ο πιθανός εργοδότης να κατανοήσει πλήρως τις ικανότητες και τις δεξιότητες του ατόμου που ενδιαφέρεται να προσλάβει.

Επίσης, στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τη σωστή μορφή βιογραφικού που συνηθίζεται στη χώρα στην οποία πρόκειται να το χρησιμοποιήσει, και σ'αυτό μπορεί να τον βοηθήσει ο μεταφραστής. Αν, ωστόσο, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα βιογραφικό το οποίο να είναι αποδεκτό σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον της ΕΕ, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή μορφή που θα βρει εδώ cv_temblate την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει με προσοχή.

Για το κόστος της μετάφρασης δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις Πελατών

Αν έχετε κάποια απορία ρωτήστε μας


Εκτύπωση   Email