Μετάφραση και Τοπικοποίηση-localisation

Ο όρος «τοπικοποίηση» ή όπως έχει καθιερωθεί ως «localisation», χρησιμοποιείται και ακούγεται αρκετά τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, η σημασία του όμως είναι σύνθετη και δεν ερμηνεύεται εύκολα.

Βάσει κοινής λογικής θα μπορούσε να αναφέρεται σε κάτι τοπικό, προσιτό και σχετικό. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα η τοπικοποίηση-localisation;

Τοπικοποίηση και μετάφραση είναι δύο έννοιες που συχνά συγχέονται. Στην πραγματικότητα όμως η τοπικοποίηση σημαίνει πολλά περισσότερα και αν ερευνήσουμε πιο προσεκτικά θα διαπιστώσουμε σαφείς διαφορές.

Μετάφραση

Για να επισημάνουμε τη βασική διαφορά των εννοιών ας ορίσουμε πρώτα τον όρο «μετάφραση». Μετάφραση είναι η μεταφορά λέξεων ενός κειμένου από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα στόχο. Αυτή φυσικά είναι μία πολύ περιορισμένη και αυστηρή ερμηνεία, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ακόμη πτυχές του όρου, κάποιες από τις οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν με έναν ορισμό μίας πρότασης.

Τοπικοποίηση

Η τοπικοποίηση είναι πολλά περισσότερα από μία απλή μετάφραση των λέξεων ενός κειμένου. Βασικά, η τοπικοποίηση είναι μία πιο εξελιγμένη μορφή μετάφρασης με επανεγγραφή του μηνύματος σε μια άλλη γλώσσα. Αν ο σκοπός είναι να γίνει τοπικοποίηση ενός προϊόντος, θα πρέπει να υπάρχουν άριστες γλωσσικές δεξιότητες και ειδικές γνώσεις, από τον μεταφραστή που θα αναλάβει το έργο, για το εκάστοτε πολιτιστικό περιβάλλον-στόχο. Ένα απλό αλλά απόλυτα κατανοητό παράδειγμα: στα αγγλικά είναι σωστό να απευθυνθεί κανείς με το “you” ακόμη και όταν πρόκειται για πληθυντικό ευγενείας. Αντιθέτως, στα ελληνικά το “you” μεταφράζεται ως «εσύ» ή «εσείς». Πράγματι, πολύ απλό παράδειγμα αλλά σκεφτείτε τις προεκτάσεις του.

Ως συμπέρασμα, η τοπικοποίηση είναι η μετάφραση κειμένου που λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του πολιτισμού και έχει χαρακτήρα αναδιαμόρφωσης του κειμένου.

Ένας ακόμη λόγος που καθιστά απαραίτητη την τοπικοποίηση είναι η σύνδεση της με την παγκοσμιοποίηση. Αν για παράδειγμα, θέλετε να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας σε μια αγορά του εξωτερικού, η έξυπνη τοπικοποίηση είναι αυτή που θα παίξει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματός σας. Το  προϊόν/υπηρεσία σας το οποίο θα συνοδεύεται προφανώς από το προφίλ της επιχείρησης, την περιγραφή και μια στρατηγική προώθησης αποτελεί υλικό στο οποίο θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να συγγραφεί, να μεταφραστεί και να τοπικοποιηθεί σωστά για να τραβήξει την προσοχή των καταναλωτών της αγοράς στην οποία στοχεύετε.

“Think globally act locally” δηλαδή «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» ……

Κάτι δε σάς «κολλάει» ε;

Για δοκιμάστε

«Σκέψου παγκόσμια δράσε στοχευμένα» αυτό είναι τοπικοποίηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 


Εκτύπωση   Email