Η ιατρική μετάφραση είναι ένα εξειδικευμένο είδος μετάφρασης το οποίο με τη σειρά του χωρίζεται σε ακόμη πιο εξειδικευμένες κατηγορίες. Ορισμένες από αυτές είναι:

  • Ιατρικά εγχειρίδια χρήσης και οδηγιών εξοπλισμού
  • Ιατρικά έγγραφα για θεσμικά όργανα της υγείας
  • Φαρμακευτικές οδηγίες
  • Περιγραφές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων κλπ

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο,  στις υποκατηγορίες της ιατρικής μετάφρασης έρχεται να προστεθεί και η μετάφραση ιστοσελίδων με ιατρικό περιεχόμενο.

Οι γιατροί μέσω του οικείου μέσου, του διαδικτύου, προσεγγίζουν τους ασθενείς με φιλικότητα και επαγγελματισμό δίνοντας αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για  παθήσεις που αφορούν την ειδικότητά τους.

Επομένως, ο γιατρός έχει αντιληφθεί την πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο του και μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι του διαδικτύου ώστε να εναρμονιστεί με τη νέα τάξη πραγμάτων.

Αναθέτει στον κατάλληλο επαγγελματία την κατασκευή μίας ιστοσελίδας, μέσα από την οποία προβάλει την εμπειρία του ενώ οι ασθενείς του και όσοι  ενδιαφέρονται να μάθουν για τις παθήσεις της ειδικότητάς τους, μπορούν να ενημερωθούν αξιόπιστα ή ακόμη να έρθουν σε επαφή με τον ίδιο το γιατρό για μια πιο προσωπική συζήτηση.

Το επόμενο βήμα που επιλέγουν πολλοί γιατροί είναι η διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας του σε ένα διαφορετικό κοινό και λέγοντας διαφορετικό, στην περίπτωσή μας, μη-ελληνόφωνο κοινό!

Πολύ σωστή επιλογή!

Ωστόσο, στο σημείο αυτό η σημαντικότερη παράμετρος επιτυχίας του εγχειρήματός του είναι η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη/μεταφραστή

Ο εξειδικευμένος τομέας της ιατρικής μετάφρασης παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις που ένας έμπειρος επαγγελματίας της γλώσσας είναι σε θέση να υπερνικήσει:

Δυσκολία Νο#1: Συντομογραφίες

Βασικό πρόβλημα για όλους τους μεταφραστές που ειδικεύονται στα ιατρικά κείμενα είναι οι συντομογραφίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γιατροί για να  περιγράψουν με συνοπτικό τρόπο πληροφορίες. Πολλές από αυτές τις συντομογραφίες δεν είναι διεθνώς παγιωμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αντιστοιχίες σε άλλες γλώσσες.
Αυτό που θα βοηθήσει το μεταφραστή να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη δυσκολία, είναι η εμπειρία του.

Δυσκολία Νο#2: Ιατρική Ορολογία

Η ιατρική ορολογία προέρχεται κατά κύριο λόγο από ελληνικές και λατινικές ρίζες. Ωστόσο, η ιατρική είναι από τους τομείς με ραγδαία εξέλιξη και κατά συνέπεια με συνεχή δημιουργία όρων. Για το λόγο αυτό, εκτός από την πλούσια βιβλιοθήκη σε ιατρικά λεξικά αλλά και την πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους ο μεταφραστής χρειάζεται να ενημερώνεται και να ανανεώνει τις γνώσεις του σε τακτική βάση ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει τις απατήσεις ενός ιατρικού κειμένου.

Δυσκολία Νο#3: Συγγραφική Ικανότητα

Το ύφος των ιατρικών κειμένων διαφέρει αισθητά από γλώσσα σε γλώσσα, επομένως ο μεταφραστής θα πρέπει να έχει την ικανότητα πέρα από την άρτια  μετάφραση να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει το περιεχόμενο του κειμένου με τρόπο που να προσεγγίζει τη λογική του κοινού της γλώσσας στόχου. Είναι πολύ σημαντικό, ο χρήστης της ιστοσελίδας να διαβάσει ένα φιλικό προς τη γλώσσα του κείμενο και να αντιληφθεί, μέσω της σωστής μετάφρασης/απόδοσης την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της πηγής.

Εντέλει, τα ιατρικά κείμενα αφορούν μια λεπτή και ευαίσθητη πτυχή της ζωής του ανθρώπου που ενδιαφέρεται και αυτό είναι σίγουρα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει και ο γιατρός/συγγραφέας των κειμένων αλλά και ο μεταφραστής, λα λάβουν σοβαρά υπόψη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τη μετάφραση των ιατρικών σας κειμένων.